Over Soli Deo Gloria Herwijnen

Soli Deo Gloria, Christelijk gemengd koor is een erepenning toegekend door Beatrix Koningin der Nederlanden!
Daar zijn wij best trots op: lees er meer over via de link Jubileum Erepenning van Beatrix Koningin der Nederlanden.

 

 

Algemene informatie

Soli Deo Gloria is een Christelijke gemengde zangvereniging, bestaande uit de stemmen Alt, Sopraan, Tenor, Bas. Het koor is opgericht in november 1909 en is lid van de K.C.Z.B. Koninklijke Christelijke Zangersbond, te Voorschoten.

Onze dirigent is Ruben Weverling, RDW|music.

Elke donderdagavond van 20:00-22:00 oefent het koor in de kleine of de grote zaal van het dorpshuis de Poort, Herwijnen. In de pauze is er gelegenheid om koffie, thee, etc te nuttigen.

Iedereen kan onze vereniging ondersteunen door donateur te worden. Neemt u daarvoor contact op met een van onze bestuursleden.

Activiteiten van het koor

  • optreden in kerkdiensten, zieken-, bejaarden-, en verpleeghuizen
  • concerten en zangavonden
  • in het voor- en/of najaar geven we een eigen concert
  • met Kerst of Pasen treden we op tijdens de gezamenlijke kerkdienst van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk
  • eens per jaar wordt een gezellige feestavond georganiseerd
  • in mei organiseren we een stroopwafelactie. De opbrengst komt ook ten goede aan de kas
  • ieder jaar doet het koor mee aan de braderie tijdens de jaarmarkt, de laatste zaterdag van juni
  • de ledenvergadering wordt half januari gehouden. Een bestuurslid wordt om de 3 jaar gekozen of herkozen. In de pauze is er een verloting. De opbrengst komt ten goede aan de kas t.b.v. nieuwe muziekstukken, ziekenbezoek, kraamcadeaus, concerten, jubilarissen, etc
  • elk koorlid zorgt voor eigen passende zwarte kleding, aankleding wordt door de vereniging, de kledingcommissie geregeld.

 

Even iets vertellen over Soli Deo Gloria, via YouTube

Presentatie van onze vereniging in het dorpshuis de Poort in Herwijnen op 27-1-2018

 

Zanglustige Vereniging 100 jaar

In het ledenblad van de Historische Vereniging “Den Ouden Dijk”van juni 2009 was een uitgebreide beschrijving te vinden van de historie van “Soli Deo Gloria”. Deze publicatie is opgesteld door de voorzitter van de historische vereniging Marinus van Maaren.

Op de volgende pagina, met dank aan de historische vereniging, een uitgebreide weergave: