Soli Deo Gloria en AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Ook Soli Deo Gloria heeft te maken met het verwerken van persoonsgegevens. Hieronder volgt een beschrijving van hoe wij als vereniging omgaan met de persoonsgegevens van onze leden.
Door de AVG heeft een lid van Soli Deo Gloria recht op inzage en het recht op correctie en verwijdering van persoonlijke gegevens.
Christelijk Gemengd koor ‘Soli Deo Gloria” te Herwijnen documenteert de volgende gegevens van de leden:

 

Welke informatie? Waarom? Hoe? Toegankelijk voor?
Gegevens bestuursleden Inschrijving bij Kamer van Koophandel Digitaal Bestuursleden en Kamer van Koophandel

 

Persoonsgegevens o.a

lidmaatschap formulier/ activiteiten SDG

NAW-gegevens, leeftijd, emailadres en telefoonnummer voor lidmaatschap en communicatie met lid

 

Hardcopy Bestuursleden / digitaal
Ledenadministratie / Donateurs Voor het beheer van de ledenadministratie van de vereniging, communicatie en de jaarlijkse contributie

 

Digitaal / in fysieke mappen Bestuursleden
Ledenadministratie Het aantal leden is nodig voor het aanvragen van subsidiegelden bij gemeente, fondsen

en stichtingen

Digitaal Bestuursleden

Gemeentefunctionaris en functionaris bij fondsen en stichtingen

 

Ledenadministratie/gegevens bestuursleden KCZB vraagt jaarlijks om aantal leden en gegevens bestuursleden

 

Digitaal Bestuursleden en KCZB
Naam leden SDG Web-site SDG Digitaal Bestuursleden en web-master / openbaar voor de leden

 

Persoonlijke gegevens leden Bestuursleden dienen contact te onderhouden met hun leden over zaken die van belang zijn voor de normen en waarden van de vereniging Via Telefoon, email en Whatsapp Bestuursleden

Elk lid van SDG heeft ten allen tijde toegang tot de eigen persoonlijke gegevens. Deze gegevens kunnen worden opgevraagd bij bestuursleden en indien nodig worden gewijzigd of verwijderd. Indien een lid het lidmaatschap opzegt worden alle gegevens verwijderd uit de systemen waarmee SDG werkt.
SDG gaat er vanuit dat de gegevens die door leden, maar ook door vrijwilligers en fans beschikbaar worden gesteld, inclusief mogelijke foto’s die genomen zijn tijdens repetities of uitvoeringen van de vereniging, gebruikt mogen worden voor onze site maar ook in nieuwsverslagen (dag/week)bladen.

Herwijnen, Mei 2018
E-mail: Info@solideogloriaherwijnen.nl

Reacties zijn gesloten.